Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Saturday, May 29, 2010

1000 bài luận văn tốt nghiệp song ngữ (Việt - Anh)

Tuyển tập những bài luận văn mẫu bằng tiếng Anh

MẪU LUẬN VĂN: NHỮNG BÀI LUẬN VĂN MẪU, KHO LUẬN VĂN, DOWNLOAD MIỄN PHÍ, LUẬN VĂN KINH TẾ, BÁO CÁO THỰC TẬP, TIỂU LUẬN, ĐỒ ÁN MÔN HỌC, CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ TÀI


No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?