Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Monday, May 31, 2010

Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại

Lời nói đầu
Chương I : HÀN KIM LOẠI
1.1 Khái niệm chung về hàn kim loại.
1.2 Phân loại các phương pháp hàn .
Chương II QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM KHI HÀN NÓNG CHẢY
2.1 Quá trình luyện kim khi hàn
2.2 Vũng hàn & những đặc điẻm của nó.
2.3 Tổ chức kim loại mối hàn & vùng cận mối hàn
Chương 3 HÀN HỒ QUANG TAY
3.1 - Hồ quang hàn và những đặc điểm của nó
3.2 - Ảnh hưởng của điện từ trường đối với hồ quang khi hàn
3.3 - Phân loại hàn hồ quang.
3.4 - Nguồn điện hàn và máy hàn .
3.5 - Điện cực hàn
3.6 - Quá trình nóng chảy & dịch chuyển kim loại khi hàn
3.7 - Công nghệ hàn hồ quang . .
3.8 - Kỹ thuật hàn.
3.9 . Hàn hồ quang bán tự động và tự động
Chương 4 HÀN VÀ CẮT KIM LOẠI BẰNG KHÍ
4.1 - Giới thiệu chung .
4.2 - Vật liệu hàn khí
4.2.1 Khí ôxy kỹ thuật . .
4.2.2 Khí axêtylen
4.3 - Ngọn lữa hàn khí & ứng dụng của chúng.
4.4 - Thiết bị hàn khí.
4.5 - Công nghệ và kỹ thuật hàn khí
4.6 - Cắt kim loại bằng khí
Chương 5 HÀN TIẾP XÚC
5.1 - Sự hình thành mối hàn khi hàn tiếp xúc
5.2 - Hàn tiếp xúc giáp mối .
5.3 - Hàn điểm.
5.4 - Hàn đường.

3 comments:

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?