Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Friday, May 28, 2010

Tổng hợp giáo trình môn phân tích tài chính - chứng khoán

Dưới đây là một số sách tôi sưu tập, khá hữu ích, và "nên đọc" với những ai đang tham gia trong chứng khoán, quản trị công ty...

Read More
Về Tài chính, nhất thiết phải đọc, đọc kỹ:
1. Fundamentals of Corporate Finance của Brealey, Myer, và Marcus
2. Financial Analysis Tools and Tecniques của Helfert
3. Phân tích tài chính – Kinh tế học, đây là bài viết được dịch và tập hợp từ nhiều tác giả, theo chương trình FETP ocw.fetp.edu.vn


Về Stocks và các Kỹ thuật phân tích, đọc lướt từng phần, tra cứu phần cần đọc:
1. Stock Trader Almanac 38th Edition, Yale Hirsch & Jeffrey A. Hirsch
2. Understanding Stocks của Michael Sincere
3. Essential technical amalysis của Leigh Stevens
4. Technical Analysis của Achelis
5. History of Point and Figure Technical Analysis, được minh họa rất rõ ràng
6. Metastock Technical Analysis from A to Z

Ngoài ra có một số các quyển rất nổi tiếng, tham khảo, tra cứu:
1. Stock Market Forecasting Courses - Learn before you lose, của William D. Gann
2. Pick Stocks Like Warren Buffett, của J.K. Lasser
3. Stock Trader Almanac 38th edition, của Yale Hirsch và Jeffrey A. Hirsch
4. The Five Rules For Successful Stock Investing, của Pat Dorsey

Một số các bài viết được lấy từ trên các trang web, forum trong nước nhằm làm rõ một số các thuật ngữ, chỉ số trong tài chính và chứng khoán (cái này một thời gian dài tôi ko update vào file tren MegaUpload)…

Về bản quyền: Các bạn biết là vấn đề này “tế nhị” như thế nào và không đề cập nhé. Tuy nhiên, các bạn chỉ nên đọc, tham khảo, không dùng cho mục đích thương mại những dữ liệu trên. Trường hợp có sử dụng để làm tài liệu học tập, viết bài, nên trích dẫn nguồn đầy đủ, đảm bảo quyền của tác giả và NXB…

Mô tả:

File 1: “McGraw-Hill - Kensington - Phan Tich Tai chinh – Reviews”
Có dung lượng 23M

- Gồm các files sau:
1. McGraw Hill - Financial Analysis Tools and Techniques
2. McGraw Hill - Stock Options And The New Rules Of Corporate Accountability
3. Mcgraw Hill - The Superstock Investor Ebook
4. McGraw Hill - Understanding Stocks
5. Mcgraw-Hill - Finance Investment Valuation, 2Nd Edition
6. McGraw-Hill - Fundamentals of Corporate Finance
7. McGraw-Hill - Streetsmart Guide To Valuing A Stock
8. Kensington Publishing - How I Made 2 Million In The Stock Market
9. Metastock Technical Analysis from A to Z
10. Phan Tich Tai chinh
11. Review - Financial Analysis Using Excel
12. Review - Principles of Corporate Finance 6th Ed - Brealey and Myers
13. Review - Technical Analysis

File 2: “John Wiley & Sons - Dorsey - HapperCollin - ePublishing - Bai viet tren cac bao”Có dung lượng 61M

- Gồm các files sau:
1. John Wiley & Sons - Cybernetics Analysis for Stock and Futures
2. John Wiley & Sons - Crash Profits Make Money When Stocks Sink and Soar
3. John Wiley & Sons - Essential Technical Analysis
4. John Wiley & Sons - Investing With Giants - Tried And True Stocks That Have Sustained The Test Of Time
5. John Wiley & Sons - New Trading Dimensions - How To Profit From Chaos In Stocks, Bonds, And Commodies
6. John Wiley & Sons - Pick Stocks Like Warren Buffett
7. Dorsey Wright and Associates - History of Point and Figure Technical Analysis
8. ePublishingETC.com - The Day Trader's Bible - My secret in day trading of stocks
9. HarperCollins Publishers - Ahead Of The Market - The Zacks Method For Spotting Stocks Early In Any Economy
10. John Wiley & Sons - Come into my trading room
11. John Wiley & Sons - Stock Trader Almanac 38th Edition
12. John Wiley & Sons - The 5 Rules For Successful Stock Investing
13. Bai viet tren cac bao

File 3: “Gann - Stock Market Forecasting Courses - Learn before you lose”


Dung lượng 69MB

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?