Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Tuesday, June 15, 2010

Câu hỏi trắc nghiệm nghiệp vụ ngoại thương

Một số câu hỏi trong các bộ đề thi của trường kinh tế - ngoại thương được tổng hợp lại kèm theo đáp án

1. Mục đích thực hành Incoterms – các điều kiện Incoterms
Mục đích: Incoterms làm rõ sự phân chia trách nhiệm, chi phí và rủi
ro trong quá trình chuyển hàng từ người bán đến người mua

2. Phạm vi sử dụng của Incoterms
Chủ yếu qui định trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán
hàng hóa hữu hình của xuất nhập khẩu

3. – các điều kiện thương mại trong Incoterms quốc tế chủ yếu là ?

4. Incoterm là chữ viết tắt của:
a. International Commercial Terms
b. Internation Company Terms
c. International Commerce Terms
d. Cả 3 câu trên sai
Đáp án : A (International Commercial Terms)

5. Incoterms là bộ qui tắc do ai phát hành để giải thích các điều
kiện thương mại quốc tế:
a. Phòng thương mại
b. Phòng thương mại quốc tế
c. Cả 2 câu trên đúng
d. Cả 2 câu trên sai

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?