Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Saturday, June 5, 2010

Giáo trình hành vi tổ chức - DH Kinh tế

Bài 1: Nhập môn hành vi tổ chức
PHẦN I: Cấp độ cá nhân
Bài 2: Cơ sở của hành vi cá nhân
Bài 3: Nhận thức, giá trị, thái độ và sự hài lòng trong công việc
Bài 4: Động viên người lao động
PHẦN II: Cấp độ nhóm
Bài 5: Cơ sở hành vi của nhóm
Bài 6: Truyền thông trong nhóm và trong tổ chức
Bài 7: Nghệ thuật lãnh đạo, quyền lực và mâu thuẫn
PHẦN III: Cấp độ tổ chức
Bài 8: Cơ cấu tổ chức
Bài 9: Văn hóa tổ chức
Tài liệu tham khảo


1 comment:

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?