Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Monday, June 7, 2010

Giáo trình kỹ thuật số - DH Cần Thơ

Nội dung gồm tám chương:
Giáo trình được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên Điện tử - Viễn thông & Tự động hóa số kiến thức cơ bản của một môn học được coi là nền tảng của chuyên ngành.
Chương 1: Các hệ thống số và mã
Chương 2: Hàm Logic
Chương 3: Cổng Logic
Chương 4: Mạch tổ hợp
Chương 5: Mạch tuần tự
Chương 6: Mạch làm toán
Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn
Chương 8: Biến đổi AD và DA

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?