Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Saturday, June 5, 2010

Giáo trình lý thuyết mạch toàn tập

Nội dung tài liệu bao gồm:

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA LÝ THUYẾT MẠCH
GIỚI THIỆU


NỘI DUNG
1.1 KHÁI NIỆM TÍN HIỆU VÀ MẠCH ĐIỆN
1.2 CÁC THÔNG SỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỤ ĐỘNG CỦA MẠCH
          1.2.1 Các thông số thụ động cuả mạch điện
1.2.2 Các thông số tác động cuả mạch điện
1.2.3 Mô hình nguồn điện
1.3 BIỂU DIỄN MẠCH TRONG MIỀN TẦN SỐ
1.3.1 Cách biểu diễn phức các tác động điều hoà
1.3.2 Trở kháng và dẫn nạp
1.3.3 Đặc trưng của mạch điện trong miền tần số
1.4 CÁC YẾU TỐ HÌNH HỌC CỦA MẠCH
1.5 TÍNH CHẤT TUYẾN TÍNH, BẤT BIẾN VÀ NHÂN QUẢ CỦA
MẠCH ĐIỆN
1.6 KHÁI NIỆM VỀ TÍNH TƯƠNG HỖ CỦA MẠCH ĐIỆN
1.7 CÔNG SUẤT TRONG MẠCH ĐIỆN ĐIỀU HÒA
1.7.1 Các loại công suất
1.7.2 Điều kiện để công suất trên tải đạt cực đại
1.8 KỸ THUẬT TÍNH TOÁN TRONG LÝ THUYẾT MẠCH
1.8.1 Kỹ thuật chuẩn hóa qua các giá trị tương đối
1.8.2 Các đại lượng lôgarit
CÁC THÍ DỤ MINH HỌA
TỔNG HỢP NỘI DUNG CHƯƠNG I
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG I

CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN
GIỚI THIỆU

NỘI DUNG
2.1 CƠ SỞ CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH
2.1.1 Định luật Kirchhoff I
2.1.2 Định luật Kirchhoff II
2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH CƠ BẢN
2.2.1 Phương pháp dòng điện nhánh
2.2.2 Phương pháp dòng điện vòng
2.2.3 Phương pháp điện áp nút
2.3 PHƯƠNG PHÁP NGUỒN TƯƠNG ĐƯƠNG
2.4 PHÂN TÍCH MẠCH TUYẾN TÍNH BẰNG NGUYÊN LÝ XẾP CHỒNG
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II


CHƯƠNG III: HIỆN TƯỢNG QUÁ ĐỘ TRONG CÁC MẠCH RLC
GIỚI THIỆU

NỘI DUNG
3.1 BIẾN ĐỔI LAPLACE
3.1.1 Biến đổi Laplace thuận
3.1.2 Các tính chất của biến đổi Laplace
3.1.3 Biến đổi Laplace của một số hàm thường dùng
3.1.4 Biến đổi Laplace ngược, phương pháp Heaviside
3.1.4.1 Biến đổi Laplace ngược
3.1.4.2 Dạng phân thức của ảnh F(p)
3.1.4.3 Phương pháp Heaviside
3.1.5 Mối quan hệ giữa vị trí các điểm cực và tính xác lập của hàm gốc
3.2 CÁC THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN TRONG MIỀN P
3.2.1 Mô hình các phần tử thụ động trong miền p
3.2.2 Nguyên tắc chuyển các thông số của mạch từ miền thời gian sang miền p
3.3 ỨNG DỤNG BIẾN ĐỔI LAPLACE ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN MẠCH QUÁ ĐỘ RLC
3.3.1 Khái niệm chung
3.3.2 Thí dụ với các mạch RL, RC
3.3.3 Thí dụ với các mạch dao động đơn
TỔNG HỢP NỘI DUNG CHƯƠNG III
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III

CHƯƠNG IV: HÀM TRUYỀN ĐẠT VÀ ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA MẠCH
GIỚI THIỆU

NỘI DUNG
4.1 HÀM TRUYỀN ĐẠT CỦA HỆ THỐNG
4.1.1 Biểu diễn hệ thống liên tục, tuyến tính, bất biến và nhân quả
4.1.2 Hàm truyền đạt của hệ thống
4.1.3 Tính ổn định của hệ thống
4.2 ĐÁP ỨNG TẦN SỐ CỦA HỆ THỐNG
4.2.1 Khái niệm
4.2.2 Mối quan hệ giữa đáp ứng tần số và hàm truyền đạt
4.3 ĐỒ THỊ BODE
4.3.1 Nguyên tắc đồ thị Bode
4.3.2 Ý nghĩa của phương pháp đồ thị Bode
4.3.3 Các thành phần đồ thị Bode cơ bản
4.3.4 Tổng hợp đồ thị Bode
4.4 ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ BODE ĐỂ KHẢO SÁT MẠCH ĐIỆN
TỔNG HỢP NỘI DUNG CHƯƠNG IV
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG IV


CHƯƠNG V: MẠNG BỐN CỰC VÀ ỨNG DỤNG
GIỚI THIỆU

5.1 MẠNG BỐN CỰC TUYẾN TÍNH, BẤT BIẾN, TƯƠNG HỖ
5.1.1 Các hệ phương trình đặc tính và thông số tương ứng cuả bốn cực
5.1.2. Điều kiện tương hỗ cuả bốn cực
5.1.3 Sơ đồ tương đương của bốn cực tuyến tính, thụ động, tương hỗ
5.1.4 Các phương pháp ghép nối bốn cực
5.1.5 Mạng bốn cực đối xứng
5.1.6 Bốn cực có tải
5.2 MẠNG BỐN CỰC TUYẾN TÍNH KHÔNG TƯƠNG HỖ
5.2.1 Các nguồn có điều khiển
5.2.2 Các sơ đồ tương đương của mạng bốn cực không tương hỗ, tích cực
5.4 MỘT SỐ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT MẠNG BỐN CỰC
5.4.1 Mạng bốn cực suy giảm
5.4.2 Mạng bốn cực phối hợp trở kháng
5.4.3 Mạch lọc thụ động LC loại k
5.4.4 Mạch lọc thụ động LC loại m
5.4.5 Bộ lọc thụ động LC đầy đủ
5.4.6 Mạch lọc tích cực
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG V
HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BÀI TẬP CÁC CHƯƠNG.

3 comments:

  1. dung la dien mat. can co bai tap ma tim mai k dc chi co may cai de cuong vo van nay thoi sao

    ReplyDelete
  2. Có link download ở cuối bài đó bạn, tài liệu này có kèm bài tập ở cuối mỗi chương nữa mà

    ReplyDelete

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?