Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Tuesday, June 22, 2010

Giáo trình sức bền vật liệu

MỤC LỤC
Chương mở đầu : NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 9
0.1. Khái quát 9
0.2. Các nguyên nhân ngoài tác dụng lên vật thể 11
0.3. Các giả thuyết cơ bản 12
0.4. Lịch sử phát triển môn học 13

Chương 1: LÝ THUYẾT VỀ NỘI LỰC 16
1.1. Nội lực - phương pháp mặt cắt 16
1.2. Các thành phần nội lực 17
1.3. Bài tóan phẳng, biểu đồ nội lực 18
1.4. Liên hệ giữa tải trọng phân bố với lực cắt và mô men uốn trong thanh thẳng 27
1.5. Liên hệ giữa tải trọng tập trung với độ lớn bước nhảy trên biểu đồ lực cắt, biểu đồ
mô men uốn trong thanh thẳng 27
1.6. Áp dụng 28

Chương 2: KÉO, NÉN ĐÚNG TÂM 33
2.1. Khái niệm 33
2.2. Ứng suất trên mặt cắt ngang 33
2.3. Biến dạng, hệ số poisson 35
2.4. Ứng suất trên mặt cắt nghiêng 38
2.5. Đặc trưng cơ học của vật liệu 39
2.6. Ứng suất cho phép - Hệ số an toàn - Ba bài toán cơ bản 42
2.7. Bài toán siêu tĩnh 45
2.8. Thế năng biến dạng đàn hồi 47
Chương 3: TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT 49
3.1. Khái niệm 49
3.2. Trạng thái ứng suất phẳng 50
3.3. Trạng thái trượt thuần túy 58
3.4. Liên hệ giữa ứng suất và biến dạng - Định luật Hooke tổng quát 59
3.5. Các thuyết bền 64

Chương 4: ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA MẶT CẮT NGANG PHẲNG 70
4.1. Khái niệm chung 70
4.2. Mô men tĩnh và các mô men quán tính 70
4.3. Mô men quán tính của một số hình đơn giản 74
4.4. Công thức chuyển trục của mô men quán tính 75
4.5. Hệ trục quán tính chính - công thức xoay trục của mô men quán tính 77
4.6. Vòng tròn Mohr quán tính 78
4.7. Bán kính quán tính 79

Chương 5: UỐN NGANG PHẲNG NHỮNG THANH THẲNG 84
5.1. Khái niệm 84
A. Dầm chịu uốn thuần túy phẳng 85
5.2. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 85
5.3. Biểu đồ ứng suất pháp - Ứng suất pháp lớn nhất 89
5.4. Điều kiện bền của uốn thuần túy phẳng 91
5.5. Khái niệm về hình dáng hợp lý của mặt cắt ngang 93
7
B. Dầm uốn ngang phẳng 94
5.6. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang của dầm uốn ngang phẳng 94
5.7. Ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang của dầm chịu uốn ngang phẳng 95
5.8. Điều kiện bền của dầm chịu uốn ngang phẳng 98
5.9. Các dạng bài toán cơ bản 101
5.10. Khái niệm về dầm chống uốn đều 104
5.11. Quỹ đạo ứng suất chính khi uốn 105
5.12. Thế năng biến dạng đàn hồi của dầm chịu uốn ngang phẳng 106
C. Chuyển vị của dầm chịu uốn 108
5.13. Khái niệm đường đàn hồi 108
5.14. Phương trình vi phân của đường đàn hồi 109
5.15. Thiết lập phương trình đàn hồi bằngt tích phân bất định 110
5.16. Xác định độ võng và góc xoay bằng phương pháp tải trọng giả tạo 110
5.17. Phương pháp thông số ban đầu 116
Chương 6: XOẮN NHỮNG THANH THẲNG CÓ MẶT CẮT NGANG TRÒN
6.1. Khái niệm chung 122
6.2. Mô men xoắn và biểu đồ mô men xoắn 122
6.3. Liên hệ giữa mô men xoắn ngoại lực với công suất và số vòng quay của trục
truyền 123
6.4. Ứng suất trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn 125
6.5. Biểu đồ ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang 127
6.6. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn 128
6.7. Tính thanh tròn chịu xoắn 130
6.8. Xoắn thuần túy thanh có mặt cắt ngang không tròn 131
6.9. Nguyên tắc chung để giải bài toán siêu tĩnh 132
6.10. Tính lò xo xoắn ốc hình trụ có bước ngắn 132
6.11. Sự phá hủy của thanh tròn chịu xoắn 136
Chương 7: THANH CHỊU LỰC PHỨC TẠP 138
A. Thanh chịu uốn xiên 138
7.1. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 138
7.2. Điều kiện bền của dầm chịu uốn xiên 142
7.3. Độ võng của dầm chịu uốn xiên 145
B. Thanh chịu uốn đồng thời với kéo (hay nén) đúng tâm 147
7.4. Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang 148
7.5. Thanh chịu kéo (hay nén) lệch tâm 149
7.6. Khái niệm về lõi của mặt cắt ngang 151
C. Thanh chịu uốn đồng thời với xoắn 155
7.7. Thanh có mặt cắt ngang tròn 155
7.8. Thanh có mặt cắt ngang chữ nhật 155
D. Thanh chịu lực tổng quát 160
7.9. Thanh có mặt cắt ngang tròn 160
7.10. Thanh có mặt cắt ngang chữ nhật 161

Chương 8 : KHÁI NIỆM CHUNG VỀ TỪ BIẾN 164
8.1. Mở đầu 164
8.2. Những đường cong từ biến 165
8.3. Phân tích quá trình từ biến của vật liệu 166
8.4. Phương pháp mô hình hoá trong từ biến 171
8.5. Những mô hình cơ bản 172
Chương 9: NHỮNG LÍ THUYẾT CƠ BẢN VỀ TỪ BIẾN
176
9.1. Khái niệm chung 176
9.2. Lí thuyết hoá già 176
9.3. Lí thuyết chảy dẻo 179
9.4 Lí thuyết củng cố 180
9.5. Lí thuyết di truyền 181
9.6. Sự dão ứng suất trong các bu lông,(kéo- nén đúng tâm). 182
9.7. Xoắn thanh tròn 183
9.8. Bài toán uốn 184
9.9. Từ biến của cánh tuốc bin 187
Phụ lục 189
Tham khảo

4 comments:

 1. cam on rat nhieu
  tai lieu nay rat quy cho ky su vn

  ReplyDelete
 2. tot.hay wa troi lun.cam on nhieu

  ReplyDelete
 3. Thanks and best regard!

  ReplyDelete

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?