Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Wednesday, October 6, 2010

Giáo trình tâm lý học đại cương

 • Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu tâm lí học.
 • Phân tích bản chất hiện tượng tâm lí người và sự tác động của hiện tượng đó đến sự phát triển cá nhân.
 • Phân tích cơ sở tự nhiên và cơ sở xã hội của tâm lí người.
 • Trình bày các quy luật hoạt động thần kinh cấp cao. Lấy ví dụ cụ thể để minh họa
 • Hoạt động là gì? Phân tích cấu trúc hoạt động.
 • Giao tiếp là gì? Nêu các chức năng cơ bản của giao tiếp.
 • Phân tích vai trò của hoạt động và gt đối với sự hình thành và phát triển tâm lí.

 • Phân tích các thời kỳ phát triển tâm lí trogn quá trình tiến hóa của loài. Cho ví dụ cụ thể để minh họa.
 • Ý thức là gì? Phân biêtj ý thức và vô thức. Phân tích sự hình thành ý thức về phương diện cá nhân.
 • Trình bày các quy luật cơ bản của cảm giác và tri giác và ứng dụng của chúng trong đời sống và công tác.
 • Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau của hai quá trình nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Cho ví dụ minh họa mối quan hệ giữa hai quá trình này.
 • Tại sao nói tư duy được xếp vào mức độ nhận thức lý tính. Nó có những đặc điểm gì?
 • Trình bày nhận thức về tư duy và những đặc điểm của tư duy. Cho ví dụ minh họa ảnh hưởng của các đặc điểm đó đến quá trình phát triển tư duy cá nhân.
 • Trình bày các giai đoạn của một quá trình tư duy và các thao tác trí tuệ diễn ra trong giai đoạn đó.
 • Tưởng tượng là gì? Phân tích những đặc điểm của tưởng tượng. Nêu sự giống nhau và khác nhau về mối quan hệ giữa tư duy và tưởng tượng.
 • Ngôn ngữ là gì? Các chức năng cơ bản của ngôn ngữ. Phân tích vai trò của ngôn ngữ đối với hoạt động nhận thức.
 • Nhân cách là gì? Các đặc điểm cơ bản của nhân cách. Trình bày các quan điểm về cấu trúc nhân cách.
 • Tình cảm là gì? Nêu các mức độ và các loại tình cảm. Ý nghĩa của chúng trong cuộc sống?
 • Nêu các quy luật của tình cảm và ứng dụng các quy luật đó trong cuộc sống.
 • Ý chí là gì? Hành động ý chí là gì? Nêu cấu trúc của một hành động ý chí.
 • Hãy trình bày nhận thức nhu cầu cá nhân và nêu ý nghĩa của nhu cầu cá nhân trong quá trình phát triển con người. Cho ví dụ minh họa.
 • Tính cách là gì? Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần trong cấu trúc tích cách.
 • Anh (chị) nhận thức như thế nào về năng lực cá nhân. Những nhận thức này giúp ích gì cho anh(Chị) trong công tác.
 • Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa tính cách và khí chất. Cho ví dụ minh họa dựa trên quá trình phát triển của bản thân.
 • Phân tích các yếu tố cơ bản của sự hình thành và phát triển nhân cách.
 • Trí nhớ là gì? Cơ sở sinh lý của trí nhớ. Nêu các quá trình cơ bản của trí nhớ và ứng dụng của nó trong cuộc sống.Nêu các quy luật của trí nhớ? Làm thế nào đê có trí nhớ tốt.
 • Sự sai lệch hành vi là gì? Các loại sai lệch hành vi và cách khắc phục.

4 comments:

 1. can fai co cau tra loi cho cac cau hoi tren

  ReplyDelete
 2. hay so sanh su giong nhau va khac nhau cua hai qua trinh nhan thuc cam tinh va nhan thuc li tinh. cho vi du minh hoa moi quan he giua hai qua trinh nhan thuc nay

  ReplyDelete
 3. sao khong thay tra loi cau phan biet khi chat voi tam li vay. Cau nay rat co the mai minh thi ne!

  ReplyDelete

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?