Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Saturday, October 30, 2010

Nguyên lý động cơ đốt trong

Chương 1 : Đại cương về động cơ đốt trong
Chương 2 : Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong
Chương 3 : Nhiên liệu và môi chất công tác của động cơ đốt trong
Chương 4 : Các chỉ tiêu về tính năng kinh tế kĩ thuật của động cơ đốt trong
Chương 5 : Chu trình làm việc của động cơ đốt trong


Chương 6 : Những thông số đặc trưng cho chu trình làm việc của động cơ
Chương 7 : Thay đổi môi chất trong động cơ 2 kỳ
Chương 8 : Tăng áp cho động cơ
Chương 9 : Cung cấp nhiên liệu trong động cơ xăng
Chương 10 : Cung cấp nhiên liệu và hình thành hòa khí trong động cơ Đieden
Chương 11 : Chế độ làm việc và đặc tính của động cơ đốt trong
Chương 12 : Tự động điều chỉnh tốc độ động cơ

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?