Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Friday, October 22, 2010

Phân tích kinh tế doanh nghiệp - thực tế và ứng dụng

Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp là một bộ môn khoa học kinh tế cơ bản trong bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...thì các tổ chức kinh tế từ Nhà nước đến doanh nghiệp, trong nước và thế giới đều rất quan tâm đến thực trạng và hiệu quả hoạt động của nhau để trên cơ sở đó họ có thể ra những quyết định kịp thời và đúng đắn. Ngoài ra, những báo cáo tình hình hoạt động của một tổ chức kinh tế là cơ sở để doanh nghiệp tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức tín dụng, các quỹ hổ trợ phát triển và đặt mối tin cậy trong giao dịch giữa các tổ chức kinh tế với nhau. Chính vì những lý do đó mà bộ môn này là phần không thể thiếu trong chương trình giảng dạy của khoa, trong các kỳ thi tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập cuối khóa và làm luận văn tốt nghiệp.


Trên cơ sở những giáo trình hiện hành mới nhất cùng với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, chúng tôi biên soạn đề cương chi tiết , bài giảng môn này để giúp cho sinh viên có điều kiện theo dõi toàn bộ chương trình và ôn tập. Đây là môn học có tính thực tiễn ứng dụng cao, kỹ năng tính toán và đòi hỏi sinh viên thực hành nhiều. Điều kiện tiên quyết để học là cần học sau các môn: kinh tế vĩ mô, vi mô, quản trị học, lý thuyết thống kê, và học cùng với các môn chuyên ngành. Bố cục, nội dung môn học bao gồm các chương sau:Chương 1: Những vấn đề tổng quát về phân tích kinh tế doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích môi trường và thị trường của doanh nghiệp
Chương 3: Phân tích tình hình và kết quả sản xuất ( kèm bài tập)
Chương 4: Phân tích các yếu tố cơ bản của SXKD
Chương 5: Phân tích chi phí và giá thành ở doanh nghiệp (kèm bài tập)
Chương 6: Phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp (kèm bài tập)
Chương 7. Phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
Chương 8: Kiểm tra và phân tích tài chính doanh nghiệp (kèm bài tập)
Chương 9: Ứng dụng phân tích kinh tế vào quản lý doanh nghiệp

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?