Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Wednesday, October 6, 2010

The Success Principle - Những nguyên tắc thành công (Jack Canfield)

The Success Principle
Jack Canfield

Introduction
I.The Fundamentals of Success
1.Take 100% Responsibility for Your Life 3
2.Be Clear Why You’re Here 19
3.Decide What You Want 25
4.Believe It’s Possible 35
5.Believe in Yourself 40
6.Become an Inverse Paranoid 46
7.Unleash the Power of Goal-Setting 51
8.Chunk It Down 62
9.Success Leaves Clues 67
10.Release the Brakes 70
11.See What You Want, Get What You See 81
12.Act as If 90
13.Take Action 98
14.Just Lean into It 109
15.Feel the Fear and Do It Anyway 114
16.Be Willing to Pay the Price 130
17.Ask! Ask! Ask! 139
18.Reject Rejection 146
19.Use Feedback to Your Advantage 153
20.Commit to Constant and Never-Ending Improvement 164
21.Keep Score for Success 168.....etc

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?