Tìm kiếm ebook:

Vd: giáo trình, kinh tế học, TOEIC, photoshop, lập trình C, tiểu thuyết...

Tuesday, November 23, 2010

Tài liệu quản trị bán hàng toàn tập

 Một số tài liệu bán hàng(sale) và quản trị bán hàng hữu ích
1. Phân tích thị trường & hành vi của người mua
2. Quy trình bán hàng – tài liệu training sales rep, sales sup, SPP…
3. Sales force management – tiếng Anh, dành cho sales sup, sales manager
4. Quản trị bán hàng
5. Nhận diện khách hàng và lời khuyên
6. Marketing for those who hate to sell
7. Retail marketing and CRM
8. Technique for sales

Nguồn: banhbeo

No comments:

Post a Comment

Lưu ý!!!

Cách download và đọc ebook | Cách sử dụng các file ._a, b | .001, 002
Do thời gian này mình khá bận rộn, nên không thể thường xuyên cập nhật ebook cũng như support cho các bạn được. Mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho 7pop.net nhé :-)
Lưu ý: đối với một số file pdf đòi pass hoặc mở không được, các bạn có thể dùng Adobe Reader để đọc thay cho Foxit Reader nhé!

Bạn đã xem qua những cuốn sách này chưa?